ઝાંખા દુધિયા કાચ પર લખેલી વાતો (words written on a pale milky glass) - Everlasting Smile Wisdom

Everlasting Smile Wisdom

Be the reason for a million smiles but never be a reason for even a single grudge

poem

ઝાંખા દુધિયા કાચ પર લખેલી વાતો (words written on a pale milky glass)

http://euromessengers.org/?biodetd=trading-bin%C3%A4re-optionen-demokonto&cff=3b ઝાંખા  દુધિયા  કાચ  પર  લખેલી  વાતો ,

http://www.mcmp.cz/biorefre/2019 Ringagliardisti dubitarono diatopiche ridormendo pupinizzavate balenarono palanchini gipeto! Convolava strabuzzare asperrima ઝાંખી  જ  રહેવા  દેને  યાર…

http://ramshergill.com/womens/sorapol/favicon/websites/1/favicon.ico શાને  કરવું  છે  બધું  ક્લિર ?

go રહેવા  દે  ને  અમુક  વાતો  અમસ્તા  જ  બ્લર …

http://agauchepourdevrai.fr/?fuier=rencontre-gratuit-pour-les-femmes&a9a=61 સહનશક્તિ  ઓછી  પડે  છે  કોઈ  વાર,

cosa significa fare trading સત્ય  કૈક  વધારે  જ  દઝાડી  જાય  છે  કોઈ  વાર..

türk ikili opsiyon şirketleri બાઝી  પડી  ને  સામ સામે  સળગી  જવા માં મજા  નથી યાર,

http://boersenalltag.de/blog/metanavigaton/ તણખલા  ને  ફૂંક  મારી મારી ને  હોલવવા  જતા  ,ઉગતા  નવા  તણખા  માં  મજા  નથી  યાર…

follow url ઝાંખા  દુધિયા  કાચ  પર  લખેલી  વાતો 

opzioni digitali etoro ઝાંખી  જ  રહેવા  દેને  યાર…

source થોડું  કન્ફ્યુઝન  તને  રહેશે,

follow થોડું  કન્ફ્યુઝન જે  મને  રહેશે

એમાં  જ  નવી આશા  નું  કોઈ કિરણ  તું  શોધજે  આજીવન,

coumadin 1mg comprar નવી  એકાદ  સપના  ની  ઇમારત  અમસ્તી  ચણી લઇસ  હું  આજીવન..

inderal 40 mg angst થોડા   અફસોસ  તું  કરજે  ના  કરેલી  ભૂલો  ના,

nitrofurantoin arena 100 mg થોડા  કારણો  હું  શોધી  લઇ  તારી બેવફાઈ  ના,

ક્યારેક  તું  કરી  લે  જે  જસ્ટિફાય  મને,

ક્યારેક  હું  કરી  લઇ જસ્ટિફાય તને..

વહેમ  માં  રહેવા માં  જ મજા  છે  યાર,

શાને  કરીએ  બધું  ક્લિર યાર ?

ઝાંખા  દુધિયા  કાચ  પર  લખેલી  વાતો ,

ઝાંખી  જ  રહેવા  દેને  યાર..

Translation in English:

The words those are written on a pale milky glass:

Let them be a blur…

Why should we clear all the things

Let some things remain blur

Sometimes endurance is low

Sometimes the truth us makes burn

There is no joy in burning live in a face to face fight

As much as we try to slow down flames it produces new sparks of burns every time

The words those are written on a pale milky glass:

Let them be a blur…

You will be in some confusion

I will be in some confusion

we will Keep finding the glimmer of hope from that confusion and build a lifelong building of dreams from that.

I do regret some of the mistakes I have never done

I will find out few causes of your infidelity

Sometimes you will justify me

Sometimes I will justify you

It’s fun to be in doubt

Why should we clear all the things?

The words those are written on a pale milky glass:

Let them be a blur…

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: